FAQ About Biasiswa, Pinjaman dan Bantuan Persediaan

Biasiswa, Pinjaman dan Bantuan Persediaan
one year ago | adminpenajaan

Bila tarikh tutup permohonan Bantuan Persediaan?

Permohonan Bantuan Persediaan dibuka sepanjang tahun

Biasiswa, Pinjaman dan Bantuan Persediaan
one year ago | adminpenajaan

Berapa lamakah tempoh proses kelulusan permohonan?

Tempoh memproses permohonan mengambil masa selama tujuh (7) hari waktu bekerja dengan andaian kesemua dokumen yang diperlukan adalah lengkap dan maklumat permohonan adalah benar

^

Already a member? Login.

Place this code where you want the questions and answer appear on your website.

<div class="faq-container"></div><script channelShortName="faq-biasiswa-pinjaman-bantuanpersediaan" id="faq-question-list-script" src="https://static.faqabout.me/widgets/question-list-widget.min.js"></script>
Click to copy