FAQ About my love story

my love story
7 months ago | parghidaxesh56gmailcom

એક અજીબ પ્રેમ કહાનિ ક્યાં ખેના ચાહીએ

એક લડકા ઓર એક લડકી કી બેસ્ટ સ્ટોરી કહેના ચાહતા હું સુણીએ

એક લડકા થાં ઉસકા નામ જયેશ થા ઓર એક લડકી થી ઉસકા નામ અનુ થા દોનો કી એક કહાનિ થી મે સુરુ કરના ચાહતા હું

બહોત અસે ટાઈમ પર દોનો કી લાઇફ સિંગલ ચલ રહી થી ઓર એક સમય પર હમ દોનો અંજાન થે ઓર એક ટાઈમ પર હમ મિલે તો વ્હાસે હમ દોનો ને મેસેજ પર બાત કરના સુરુ કિયા વ્હાસે હમારી લવ સ્ટોરી સુરુ હુઈ ઉસ ટાઈમ સે હમ દોનો ને કોલ કરકે બાત કારના સુરુ કિયા તો ફીર તો બાત ચાલતી હી ગય એસેહી હમારી લવ સ્ટોરી સુરુ હુઈ ફીર હમ દોનો મિલને કેલીએ બહોત ઉત્સાહિત થે ઓર જેસે તેસે કરકે હમ મિલે ફીર મિલને કે બાદ હમ દોનો બહોત એકદૂજેક બહોત કરીબ આને લગે ફીર હમને નક્કી કિયા કી હમ દોનો અપને મમ્મી પાપા કો બોલકે સાદી કરલેતે હે લેકિન હમારી કિસ્મત બહોત ખરાબ થી લેકિન હમદોનો ને જો થાન લિયા થા કી હમ કભી એક દૂસરો સે અલગ નહિ રહેંગે હમ રોજ કોલ પર રાત કો રો રો કે કોલ પર બાત કરતે થે લેકિન હમારે મમ્મી પાપા કી લાખ કોસીસ કે બાદ ભી હમારી સાધી હોને નહિ દી એસી બાત સે હમ રોજ રોતે થે લેકિન હમારે પાસ કોય રસ્તા હી નહિ થા લવ મેરેજ ક રસ્તા થા લેકિન હમ એસા નહિ કરના ચાહતે થે ફીર રો રો કે હમને બહોત રાતે નીકાલી લેકિન ક્યાં કરે કોય ભી હમાંરી બાત સુનને કો ત્યાર હી નહિ થે ક્યાં કરે પીર રોજ હમારી રાત રોને મે જાતિથી રોને કે બાદ હમ દોનો એક દુજે કો તસલ્લી દેકે સોતે તે સબ લોગો ક બહોત સુનનેકે બાદ મે હમ દોનો ને સોચા કી અબ હમકો દેર કરની નહિ ચાહીએ પીર એક દિન હમ દોનો લવ મેરેજ કા ફેસલા કિયા ઓર હમ દોનો કો જુદા કરને કી બહોત કોસીસ કે બાદ હમ લવ મેરેજ કરકે હમ દોનો એક હો ગયે ક્યૂ કી હમારા પ્યાર સચા થાં

ઇસ કે લિયે મેરે મમ્મી પાપ કો ઓર મેરે ભગવાન કો મે બહોત દન્યવાદ કહેના ચાહતા હું

આગાર પ્યાર કિસીસે ભી કરો લેકિન ઉસકે સાથ કભી ટાઈમ પાસ મત કારના એક હી કહૂઁગા

thanks for god

Already a member? Login.

Place this code where you want the questions and answer appear on your website.

<div class="faq-container"></div><script channelShortName="my-love-story" id="faq-question-list-script" src="https://static.faqabout.me/widgets/question-list-widget.min.js"></script>
Click to copy