FAQ About SÁCH TUYỂN TẬP ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH MÔN TIN HỌC BẬC THCS NH21-22

Cuốn sách có những gì?

Cuốn sách gồm hơn 20 đề thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 21-22

Ở mỗi bài toán, sẽ có:

  • Hướng dẫn
  • Thuật toán
  • Code mẫu

Sách có kèm bộ test chấm không?

Sách có kèm bộ test chấm online. Bạn được cấp 1 tài khoản để đăng nhập và chấm tự động online.

Tôi là gv, tôi muốn chấm bài của học trò thì làm thế nào?

Bạn lấy code của học sinh nộp lên hệ thống, bạn sẽ biết kết quả bài làm ngay.

Hoặc bạn có thể đưa tài khoản cho học sinh tự đăng nhập và nộp bài.

Khi nào sách phát hành?

Hiện tại, sách đang trong giai đoạn hoàn thiện để in. Khoảng cuối tháng 8 sẽ có sách.

Bạn có bộ test để chấm offline không?

Hiện tại tôi chỉ làm test online để kèm với sách. Việc chuyển đổi sang test để dùng với phần mềm themis tôi sẽ làm khi có điều kiện.

^

Already a member? Login.

Place this code where you want the questions and answer appear on your website.

<div class="faq-container"></div><script channelShortName="tapde221" id="faq-question-list-script" src="https://static.faqabout.me/widgets/question-list-widget.min.js"></script>
Click to copy