HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Cô Hà đứng lớp tất cả các khóa học?

Một số lớp sẽ do giáo viên khác (8.5 IELTS, cựu giảng viên ĐHNN) đảm nhiệm. Tuy nhiên, chương trình học là do mình biên soạn. Mình cũng sẽ thường xuyên dự giờ các lớp. Và bạn luôn có thể liên lạc với mình nếu cần hỗ trợ.