HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Lớp của cô Hà online hay offline?

Hiện tại mình chỉ tổ chức các lớp online