HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Cô Hà có nhận dạy 1-1 không?

Mình có thể nhận dạy 1-1 trong trường hợp sắp xếp được. Vui lòng liên hệ trực tiếp với mình để trao đổi thêm.