HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Tôi có thể xem các bằng cấp của cô được không?

Đây là các bằng cấp, chứng chỉ của mình:

  • Bằng Cử nhân (loại xuất sắc) ngành Sư phạm tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Giấy khen tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc của Hiệu trưởng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
  • Chứng chỉ Cambridge CELTA Grade B (Certificate in Teaching English to speakers of other languages)
  • Chứng chỉ IELTS 9.0
  • Chứng chỉ SHRM-CP (Chứng chỉ Quản trị Nhân sự Quốc tế)

Bạn có thể xem tất cả các bằng cấp, chứng chỉ này ở đây: https://drive.google.com/drive/folders/1fEX9LmT9p0kDf4M38p1nJzieVhDE5Jgy?usp=sharing