HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Cô dạy theo phương pháp gì?

Các lớp học của mình được tổ chức dưới communicative, student-centered approach theo chuẩn Cambridge.

Trong lớp của mình, bạn sẽ liên tục được tham gia các hoạt động tương tác theo cặp, nhóm, liên tục thực hành và nhận feedback từ giáo viên, thay vì chỉ nghe giảng thụ động như các lớp học theo phương pháp grammar-translation truyền thống.