HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Cô Hà có nhận chữa bài viết cho học viên không?

  1. Mình có nhận chữa bài viết cho học viên với mức phí là 300,000 VNĐ/ bài (Task 1 hoặc Task 2). Học viên có thể đăng ký theo bundle 10 bài một.
  2. Khi đã đăng ký gói chữa bài, học viên cần tuân thủ deadline nộp bài hàng tuần. Nếu bỏ lỡ deadline mà không có lý do chính đáng, bạn sẽ không được hoàn phí.