HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Cô có nhận dạy trẻ em không?

Hiện tại mình không nhận dạy trẻ em. Mình chỉ nhận học sinh từ lớp 10 trở lên.