HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Lớp của cô Hà dành cho những ai?

Chủ yếu dành cho người lớn (sinh viên, người đi làm). Mình cũng nhận học sinh cấp 3 ôn thi IELTS.