HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Cô Hà dạy những khóa tiếng Anh nào?

  1. IELTS
  2. TOEIC
  3. Tiếng Anh giao tiếp
  4. Tiếng Anh thương mại
  5. Tiếng Anh nhân sự
  6. Kỹ năng viết
  7. Kỹ năng nói, thuyết trình