HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Học phí các lớp là bao nhiêu?

Học phí sẽ phụ thuộc vào số buổi và nội dung từng khóa, dao động từ 4tr-15tr cho 1 khóa 3-4 tháng. Khi có khóa học phù hợp với bạn, mình sẽ gửi thông tin chi tiết, bao gồm cả học phí cho bạn qua email.