HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Liệu cô Hà có mở lớp offline không?

Có. Dự kiến từ tháng 9 mình sẽ có lớp offline ở Hà Nội.