HỎI ĐÁP Về Các khóa học tiếng Anh by Trương Hải Hà

Nếu chưa tham gia được lớp học, tôi có thể đọc các bài viết của cô ở đâu?

Bạn có thể theo dõi mình trên các kênh sau nhé:

https://truonghaiha.wordpress.com/

https://www.facebook.com/truonghaihaesl